”Machokulturen orsakar skador och olyckor”

REPLIK DN DEBATT 27/4. IF Metall skriver att många industriarbetare känner en stor oro över att skada sig på arbetsplatsen. En bidragande orsak är mansdominansen i branschen, Kajsa Hessel, Ledarnas branschförening Byggcheferna.