Brå vänder – kan kartlägga härkomst

Brottsförebyggande rådet, Brå, vänder nu i frågan gällande kartläggning av gärningsmäns härkomst.

Myndigheten uppger till TT att en ny studie kan behövas.