Brå öppnar för ny studie om härkomst

Brottsförebyggande rådet, Brå, öppnar för att kartlägga av gärningsmäns härkomst. Myndigheten uppger till TT att en ny studie kan behövas när det gäller sexbrott.